Samoerai Programma

Het internationale Samurai Program (in het Nederlands Samoerai Programma)  is een eenvoudig te leren, praktisch en zeer effectief oefenprogramma voor zowel kinderen als volwassenen. Het bevordert de gezondheid door aanraking, beweging en zintuigelijke waarneming met een voor de leeftijd geschikte ontwikkeling. Daarnaast verhoogt het, het bewustzijn en de zelfredzaamheid.

De oefeningen uit dit speciale trainingsprogramma zijn ontworpen om de meridianen, bekend vanuit de acupunctuur, te activeren en de verschillende sensorische systemen (tastzin, evenwicht, lichaamsbewustzijn) te stimuleren. De praktische oefeningen kunnen in groepen, tweetallen of individueel uitgevoerd worden.

Het Samoerai Programma is duidelijk gestructureerd, waardoor kinderen en volwassenen van alle leeftijden de oefeningen snel kunnen leren en zelfstandig en effectief kunnen uitvoeren. De presentatie van de oefenseries is afgestemd op de verschillende doelgroepen: kleuterschool,  basisschool en verpleeghuis.

Basisschool

Het Samoerai Programma voor het basisonderwijs bestaat uit de module “Samoerai Shiatsu, Fit voor school met Shiatsu” en de module “Beweging en spelletjes”. Door middel van spelen en beweging kunnen schoolkinderen van 6 t/m 12 jaar de veelheid van hun individuele acties, beweging en gedrag ontdekken, versterken en zich blijven ontwikkelen. Samoerai Shiatsu wordt in afwisselende tweetallen beoefend. De kinderen kunnen al heel snel het geleerde ook thuis met familie, vrienden of op sportclubs beoefenen.

Wat maakt het Samoerai Programma bijzonder voor schoolkinderen: Met het aanbod van de beide modules, worden alle zintuigen aangesproken en geactiveerd. Het bevordert lichaamsbewustzijn, versterkt sociaal gedrag, wekt de interesse op in gezondheid. Het levert een bijdrage aan wederzijds respect en tolerantie, vergroot het zelfvertrouwen en geborgenheid. Het verlicht de spanning in de rug, ondersteunt een rechte houding en maakt het hoofd leeg – waardoor leren weer leuk wordt. Het Nederlandse werkboek: ‘Samoerai Shiatsu, Fit voor school met Shiatsu‘ is te bestellen bij Uitgeverij Kiener Verlag in München. Er zijn ook grote werkkaarten van de oefeningen beschikbaar (tekst in 7 talen).

Workshop

In het voorjaar van 2022 geeft ik de tweedaagse training Samoerai Shiatsu voor shiatsuterapeuten. Interesse? Stuur me een e-mail: shiatsu@cecielbik.nl

Kleuters & peuters en Senioren

Voor peuters en kleuters en senioren zijn twee speciale Samoerai Programma’s ontwikkeld. Verschillende bewegingsoefeningen en spelletjes bevorderen het plezier in beweging, verbeteren de lichaamshouding en trainen de zintuigelijke waarneming, van de kinderen en de pedagogische medewerkers.

Beweging en aanraking zijn essentieel voor het welzijn – op elke leeftijd. Het Samoerai Programma, oorspronkelijk ontwikkeld voor schoolkinderen, is ook uitstekend geschikt voor ouderen. Het programma kan in groepen of individueel worden beoefend en is geschikt voor gezonde ouderen en mensen met dementie in een verzorgings-, of verpleeghuis. Het programma “Bewegen en bewogen worden voor senioren” is eenvoudig toepasbaar. Het praktische werkboek in het Nederlands is te bestellen bij Kiener Verlag in München.

Wil je meer weten over deze twee speciale programma, laat het me weten.

Achtergrond

Initiatiefnemers

Karin Kalbantner (Kinderfysiotherapeut en Shiatsudocent) en haar man Thomas Wernicke (huisarts en acupuncturist), ontwikkelden dit programma al jaren geleden.

Idee en oorsprong

Hoe is het idee ontstaan om Samoerai Shiatsu te ontwikkelen?

De initiatiefnemers werken al meer dan 30 jaar voornamelijk met baby’s en kinderen. In die tijd hebben ze duidelijk kunnen waarnemen dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun lichaamsgewaarwording ook sterk afneemt. In veel gevallen is de oorzaak een gebrek aan een goede houding en constant bewegen of friemelen. Deze kinderen krijgen dan snel de stempel “Hyperactief” of “ADHD”. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de druk om te presteren in combinatie met concentratie- en houdingsproblemen gemakkelijk kan leiden tot symptomen van stress, zoals we ook zien bij volwassenen.

Als gevolg hiervan klagen veel kinderen over hoofdpijn, buikpijn en slaapproblemen. Schoolkinderen hebben soms ook leerproblemen. Vooral kinderen, die problemen hebben met hun houding vinden het heel moeilijk om de hele dag op hun stoel te zitten en geconcentreerd de les te volgen.

Om ‘wakker te worden’ gaan deze kinderen bewegen en friemelen met hun handen en raken ze afgeleid tijdens de les. Het was voor ons duidelijk dat hier iets moest gebeuren! Dit was het begin van het Samoerai Programma.

Wat is de oorsprong van het Samoerai Programma en wat is de achterliggende filosofie?

De in het Samoerai Programma geïntegreerde Shiatsutechnieken zijn afkomstig van de Japanse behandelingsmethode Shiatsu en is gebaseerd op de meridiaantheorie, bekend vanuit de Acupunctuur. Om shiatsu voor iedereen toepasbaar te maken, ook zonder voorkennis, zijn technieken geselecteerd in een vereenvoudigde vorm. Shiatsu wordt altijd gegeven op het geklede lichaam en is daarom eenvoudig toe te passen op scholen en andere instellingen. Het bijzondere van het Samoerai Programma is dat kinderen en volwassenen leren om hun eigen grenzen en die van een ander te respecteren door altijd de vraag te stellen: “Mag ik je aanraken? Onze ervaring leert dat deze houding leidt tot een respectvolle, bewuste en zorgzame omgang met elkaar – bij jong en oud.

Het Samoerai Programma, oorspronkelijk ontworpen voor schoolgaande kinderen, is steeds verder ontwikkeld en biedt nu ook de mogelijkheid om toe te passen op de kleuterschool en verzorgingshuis.

De praktijk leert dat dit leidt tot een respectvolle en zorgzame behandeling van de leerlingen onderling, ongeacht hun culturele of religieuze verschillen.

Doel en werkwijze

Het Samoerai Programma is gevarieerd samengesteld waardoor er ruimte is voor respectvolle aanraking, aangeraakt worden en suggesties voor beweging en spellen. Deze fundering zorgt voor het activeren van de meridianen en de basiszintuigen (tastzin, evenwicht, lichaamsbewustzijn). De oefenreeksen zijn gemakkelijk te leren en daarom bijzonder geschikt voor kinderen en senioren. Zij kunnen op deze manier zichzelf en elkaar “bij de hand” nemen en daarmee actief iets voor zichzelf en anderen betekenen.

De effecten op kleuters en schoolkinderen zijn onder andere:

  • Ondersteuning van een gezonde houding
  • Verbetert het concentratievermogen
  • Verbetering van sociaal gedrag
  • Respectvol gedrag tegenover anderen
  • Bevordert de effectiviteit van het eigen gedrag voor  henzelf en ook met anderen
  • Beter kunnen omgaan met stress
  • Ondersteuning van een gezonde houding

Leraren bevestigen dat bij veel kinderen, houding, motoriek en fijn motorische vaardigheden zoals schrijven verbetert.

De doelstellingen van het Samoerai Programma voor ouderen; in groepen (voor mobiele mensen) en  individueel (voor immobiele senioren) zijn:

  1. Rotatie, rechte houding en centrering
  2. Aanmoediging van senioren om zichzelf en anderen te kunnen behandelen en beïnvloeden.

De oefeningen stimuleren tevens de: vitaliteit, spijsvertering, vermindering van stress, mobiliteit, preventie van vallen, ademhalingsproblemen en bevorderen door gezamenlijke activiteit het sociale contact.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat oefeningen met de vingers niet alleen de handen flexibeler maken, maar ook lichaam en geest fit houden. De vingerbewegingen uit het Samoerai Programma verhogen de bloedtoevoer naar de hersenen en verbeteren het korte en lange termijngeheugen. Goede vaardigheid van vingers en handen hebben ook een direct effect op de spieren rondom de mond en de taalvaardigheid van kinderen en senioren.

Stichting

De non-profit organisatie Samurai-Programm e.V. heeft als doel om het Samurai Programm verder te verspreiden en te zorgen voor meer bekendheid. Daarom ondersteunt de stichting concrete projecten, conferenties en publicaties.
Meer achtergronden zijn te vinden op de Duitse website: www.samurai-programm.de.